Choď na obsah Choď na menu

SAREPTA

19. 9. 2013

Projekt pre EMŠ – „SAREPTA -  z malého veľké...“ ( 1 Kr. 17,10-16; a Mk 12,38-44;)

Eliáš a vdova ze Sarepty - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org 

 

Evanjelická materská škola na Exnárovej 10 v Košiciach, ktorej zriaďovateľom je Košický seniorát otvára svoje brány 2.9.2013. Nie jednoduchý legislatívny proces ešte trvá nakoľko musíme urobiť stavebné a hygienické úpravy v prenajatom priestore, ktorý sme 1.7.2013 prevzali do užívanie. Okrem modlitieb potrebujeme aj reálnu pomoc vo forme individuálnych finančných prostriedkov.

Chceme poďakovať všetkým za príspevky, ktoré ste venovali formou vkladu do zbierky, ktorá sa konala v rámci košického seniorátu. Zároveň však rozbiehame  finančný projekt „SAREPTA - z malého veľké...“ a chceme poprosiť o individuálne príspevky. 

Vopred za Vašu ochotu a štedrosť ďakujeme. Veríme, že projekt „SAREPTA - z malého veľké...“ si nájde dostatočný počet ľudí, ktorí tento spoločný projekt podporia.  S úctou

Zuzana Martonová, poverená riaditeľka EMŠ           Dušan Havrila, poverený zriadením EMŠ

PS: prosíme, aby tí, čo majú záujem a vôľu individuálne finančne podporiť projekt :„PROJEKT - z malého veľké...“ nech vyplnia nižšie uvedený formulár, čo nám poslúži ako informačný zdroj pre vytváranie kapitálu a možného plánovania využitia finančných zdrojov na rozvoj a chod školy.

Aby ste si utvorili obraz, čo sme už dosiahli tak si pozrite...www.ecavskola.estranky.sk

"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "- - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - - - - - - - - - - - -" - - - - - - - - - - - -NÁVRATKA:

PRIEZVISKO a MENO..................................................Adresa: ......................................................Kontaky: * email:                                                                 (Telefón:

Touto cestou sa zaväzujem finančné prispieť na „PROJEKT - z malého veľké...“, ktorého finančný kapitál bude slúžiť výlučne pre chod, prevádzku a rozvoj EMŠ na Exnárovej 10 v Košiciach.

1.      Zaväzujem sa prispievať pravidelne – raz mesačne sumou.........EUR na účet EMŠ do ....................... 2014

2.      Zaväzuje sa prispievať pravidelne – raz mesačne sumou.........EUR na účet EMŠ na neurčité obdobie minimálne však do konca roka 2014

Účet EMŠ: VUB a.s.; číslo účtu: 

SK6302000000003183087957  


  VS:  1517      Do správy pre prijímateľa uviesť Priezvisko, meno a miesto bydliska. Ďakujeme.

Zároveň prosíme, aby ste vyplnenú návratku odovzdali zborovému farárovi alebo farárke, resp. zaslali NÁVRATKU na adresu: Evanjelický a.v. cirkevný zbor, Mlynská 23, 04001 Košice s označením  - „EMŠ“ ( je prijateľná aj možnosť zaslania informácie na email školy – ezskosice@gmail.com alebo havrilad@centrum.sk.