Choď na obsah Choď na menu

Vitajte na stránke Evanjelickej materskej a základnej školy v Košiciach,
školy pod pracovným názvom „For you – škola pre teba.“


Ďakujeme, že ste si otvorili našu web stránku. V roku 2009 sme sa v Košickom senioráte ECAV rozhodli založiť evanjelickú základnú školu. Urobili sme administratívne a legislatívne kroky, aby škola bola zaradená do siete škôl Ministerstva školstva. Prvý pokus nevyšiel. Rozhodli sme sa o  nový pokus v nádeji a dôvere v Božiu milosť a priazeň. 2.9.2013 sme otvorili Evanjelickú materskú školu na Exnárovej ul. 10 v Košiciach
 

1.     Od 1.7.2013 máme na základe nájomnej zmluvy na 10 rokov prenajatý priestor na   Exnárovej 10 v Košiciach.

2.     Personálne obsadenie budeme riešiť podľa záujmu – teda reálne prihlásených detí do MŠ. Počet prihlásených detí do MŠ nám ponúkne možnosť vytvorenia jedného alebo viacerých oddelení. Do MŠ sa deti prijímajú počas celého roka na základe žiadosti zákonného zástupcu. ( Vyhláška MŠ SR o materskej škole  306/2008 Z.z. (308/2009 Z.z. § 3 )  Vek prijímaných detí je od 3 r. do 6.r. ( vek 3 r. najneskôr v deň nástupu do MŠ)

Do ZŠ sa vykonáva zápis od 15.1. 2014 do 15.2. 2014. Avšak na základe  § 31 zákona 245/2008 Z.z. „školský zákon“ – Plnenie povinnej školskej dochádzky  ods. 1 „...môže žiak na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy. O prestupe žiaka rozhoduje v rámci rozhodovania riaditeľ  základnej školy, do ktorej sa žiak hlási. Ďalšie náležitosti prestupu určuje ods. 2 § 31 245/2008 Z.z.“

3.     Mesačné poplatky na krytie nájomného a prevádzkových nákladov v MŠ. V prvom roku od septembra 2013 do augusta 2014 pri spustení tohto edukačného procesu vychádzame z reálneho ekonomického vyhodnotenia príjmov a výdajov. Deti prihlasené do 19.9.2013 - 60,- EUR + náklady na stravu. Po 20.9.2013 - 90,- EUR/mesiac + náklady na stravu (cca 30-40,- EUR/mesiac)

 Možnosť individuálnych finančných darov, zakúpenie vybavenia pre MŠ, ZŠ či ŠKD sú vítané, ďakujeme.      Viď projekt: SAREPTA   

 

Email: ezskosice@gmail.com