Choď na obsah Choď na menu

Profil školy for you...


Profil školy For you...

Evanjelická základná škola For you  má byť školou pre teba.....

Ľudia vždy mali záujem o kvalitné vzdelanie. Dnes vieme, že tie najlepšie a najkvalitnejšie školy prežili mnoho generácii a dodnes sa niektoré hrdia bohatou históriou a úspechmi tých, čo už opustili školské lavice či pozíciu za katedrou.

Otázky, ktoré sa objavia v mysli a na perách človeka - rodiča, ktorý hľadá pre svoje dieťa tú najlepšiu školu, ktorá by spĺňala jeho predstavy a očakávania, sú: Čo vie škola ponúknuť v rámci svojho základného edukačného programu? Čo vie navyše poskytnúť môjmu dieťaťu? Bude sa moje dieťa cítiť v škole komfortne a bude v nej akceptované? Bude  mať radosť, že navštevuje práve túto školu? Čo ho motivuje k tomu, aby sa učilo?  Takéto a mnoho iných podobných otázok preletí v mysli rodiča v čase, keď sa rozhoduje o výbere  základnej školy. Iste,  otázok môže byť oveľa viac.

Čo  chce ponúknuť nová Evanjelická základná škola For you ?

V prvom rade škola má byť pre všetkých – pre žiakov, študentov, pedagógov a ďalších zamestnancov priestorom, kde sa budú cítiť bezpečne a slobodne, kde bude súčasťou života školy vzájomné rešpektovanie sa, úcta, tolerancia a vedomie, že sme všetci Božie deti, že pred Bohom sme si všetci rovní,  akurát v tomto čase má každý inú pozíciu, zodpovednosť a kompetencie.

Škola okrem základného vzdelania by bola  prípravou na stredoškolské štúdium na tých najprestížnejších školách doma aj v zahraničí.

Pracujeme na tom, aby súčasťou  tímu pracovníkov školy boli aj zahraniční lektori. Zároveň hľadáme partnerské školy na Slovensku aj v zahraničí. Toto sa javí ako veľmi reálny fakt.

Súčasťou vzdelávacieho programu by bolo aj rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka: anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského, ako aj rozvoj talentu a zručnosti a v kontexte intelektuálneho rozvoja osobnosti mladého človeka po emocionálnej a duchovnej stránke.

Pri výbere spolupracovníkov do tímu chceme zohľadniť nielen postoj k náboženským otázkam, ale aj ochotu brať  akúkoľvek pozíciu v škole ako službu založenú na zodpovednom a ochotnom princípe druhej míle.

Akýkoľvek post má byť prijímaný profesionálne so všetkou zodpovednosťou a nielen ako nutné zlo či východisko z núdze, ale ako možnosť duchovného a  osobného rastu, ktorým  tak každý zainteresovaný prispeje k budovaniu kvalitnej kresťanskej školy. Prístup ku škole, k povinnostiam, k úlohám a zodpovednosť sa majú stať súčasťou životného štýlu.

Stránka je v procese formovania.

Autor: Dušan Havrila